Реферати з Геології — Безкоштовні реферати з Геології — Геологія » Сторінка 10
 

“Рельєфотворча роль тектонічних процесів”...

1. Нафтові свердловини і процес їх будівництва. Загальні відомості...

Тензор чистої деформації можна поділити на ізотропну і девіаторну частини. Ця особливість дуже важлива при розгляданні ізотропних середовищ, оскільки за законом Гука, девіаторні деформації пропорційні девіаторним напруженням, а ізотропні деформації – ізотропним. Ізотропна частина тензора деформації, яку іноді називають октаедричною або середньою нормальною деформацією, представляє собою чисту дилатацію. Девіаторна частина – чисто зсувна деформації без зміни об'єма – важлива в теорії пластичності. Згідно принципу Коші – Гельмгольца, будь-який рух деформованого середовища в будь-який момент часу можливо описати накладанням паралельного переносу, що визначається вектором ( - вектор швидкості), обертального руху і чистої деформації" [2]. Один із прикладів визначення обертального руху за даним GPS спостережень можна знайти в роботі [4]. В запропонованій роботі розглянутий розв'язок задачі знаходження головних значень тензора деформації та їх оцінки точності. Звичайно, що для розв'язування останньої задачі необхідні аналітичні залежності між елементами зазначеного тензора і його головними значеннями...

За методичну основу комплексної оцінки впливу природних факторів на безпеку експлуатації магістральних газопроводів нами взято відомий метод, розроблений в лабораторіях Ботелле, Колумбус (США) [1]...

Площа океану – 14,1 млн. км2. Максимальна глибина - 5527 м. Кількість морів – 11. Найбільші моря – Гренландське, Норвезьке, Карське, Бофорта. Найбільша затока – Гудзонова. Найбільші острови і групи островів – Гренландія, Канадський Арктичний архіпелаг, Шпіцберген, Нова Земля. Найпотужніші течії – Норвезька, Шпіцбергенська (теплі), Східногренландська (холодна)...

Одним з перших, хто залишив нам відомості про погодні умови узбережжя Антарктиди, був учасник кругосвітньої експедиції Беллінсгаузена-Лазарєва (1819-1821 рр.), професор Казанського університету Симонов. У своїх описах літньої антарктичної погоди він вказував на низькі температури повітря, високу вологість, часті бурі, що за своєю інтенсивністю перевищували все до того бачене й пережите учасниками експедиції. Перші відомості про літні погодні умови внутрішніх районів Антарктиди здобули Р. Амундсен і Р. Скотт (1911—1912 рр.). Вони також вказували на нечувані морози (-40°С), часті хуртовини й великі вітри...

Підготовка ґрунту під лісові культури, що вирощуються на рекультивованих землях, значною мірою обумовлена грунтово-гідрологічними та кліматичними умовами регіону, фізичним станом розкривних порід, забур'яненістю навколишніх територій тощо...

Українські Карпати складають приблизно чверть Карпатської дуги. Перед появою Карпатської гірської дуги на поверхні планети був тривалий період, протягом якого море в цьому місці змінилось сушею...

Про виділення за цифровою моделлю земної поверхні ділянок, сприятливих для сільськогосподарського виробництва...

Попередня обробка результатів польових спостережень при методі трилатерації...